Thursday, June 4, 2009

ရခိုင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ဥကၠဌႀကီးခိုင္မိုးလင္း က်ဆံုးခဲ့ေသာ ့အာဇာနည္ေန ့အခမ္းအနားအား မဲေဆာက္တြင္က်င္းပ
Read more...

Tuesday, May 5, 2009

ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ ့နယ္ ေရမ်က္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရယကဥကၠဌ ၏မတရားမႈမ်ားေၾကာင္း ေဒသခံရြာသားမ်ား ဒုကၡအၾကီးအက်ယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္နီရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦး၏ရင္ဖြင့္ခ်က္

၂၃.၄.၀၉ ေန႔က မယက အတြင္းေရးမႈး ၊ လ/ထ စိုက္ပ်ိဳးေရးမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းစိန္၊ စနဲ ရဲစခန္းမွဂါတ္စာေရး ဦးစံခင္ ႏွင့္ ရဲသားတစ္ဦး၊ေရမ်က္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရယက ဥကၠဌ ဦးေရႊျမင့္ ၊ ရယက အတြင္းေရးမႈးဦးလွျမင့္၊ ရယက စာေရး ဦးဘလွ တို႔ တစ္စုဟာ ေဒသခံရြာသားမ်ားအေပၚျခိမ္းေျခာက္ျပီးေငြေၾကးေတာင္းခံတဲ့ကိစပါ။ က်ြန္ေတာ္တုိ.ေတာ ရြာ ေတြမွာ လူဦးေရတုိးပြားလာတာနဲ. အိမ္တစ္အိမ္မွာ (၁၀)ေယာက္၊ (၁၅) ေယက္ မသင့္ေတာ္ ယင္းေၾကာင့္ သီးျခားအိမ္ခြဲေဆာက္ၿပီးနီထိုင္ကတ္ပါေရ။အိမ္ေဆာက္တယ္ဆိုေကေလ့ အခုမွ ေဆာက္ ေတအိမ္ေတြမဟုတ္ပါ ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္က ေဆာက္ေတ ၂ အိမ္၊ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က ေဆာက္ေတအိမ္က ၄ အိမ္၊ အိမ္ပိုင္ရွင္တိမွာ


၁။ ဦးစံဖိုး
၂။ ဦးထြန္းတင္
၃။ ဦးေမာင္ဆန္း
၄။ ဦးေက်ာ္စိန္ေခ်
၅။ ဦးေက်ာ္လွေခ်
၆။ ဦးေမာင္ေအးျဖဴ
တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ရယက ဥကၠဌ ကအထက္ေဖာ္ျပပါ အက်င့္ပ်က္ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကေသာ ဦးထြန္းစီန္၊ ဦးစံခင္ နဲ့ေပါင္းျပီးလယ္ယာေျမမွာအိမ္ေဆာက္ထားစြာတိကို အခုဖ်က္ရမယ္မင္းရို ့ဥပေဒ ကုိနားမ လည္လား ေမာက္မာရိုင္းစိုင္စြာေျပာပါေရ ယၿပီးသနာမဖ်က္ခ်င္ေကတစ္အိမ္ကုိ ေငြ (၅၀၀၀၀) က်ပ္စီ ပီးရဖို ့လို ့အတင္းအားဓမၼလာျပီးဆက္ေၾကးေတာင္းခံပါေရ။ သူရို ့က(၂၅.၄.၂၀၀၉) ေန႕႔ေငြပီးပါဆုိျပီးခ်ိန္းထားချပီး တစ္ျခား၇ြာတိမွာဆက္ေၾကးေတာင္းခံနီကတ္ပါေရ။ ယင္ၾကား ထဲကြ်န္ေတာ္က ျမိဳ.ထက္သက္ဆုိင္ရာကို လားတုိင္လိုက္ေတ။ သက္ဆိုင္ရာလည္းဤသို ့မတ ရားမႈကို လစ္လ်ဴရူ ့ ၿပီးေက အခ်င္းခ်င္းေက်လည္ပိုက္ကတ္ေတ။ ရယကဥကၠဌ ႏွင့္အတြင္း ေရးမွဴး ကလည္း ယင္းကိစၥကိုမေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီးွ ခယက ကုိ တုိင္မယ္ဆုိျပီးျခိမ္းေျခာက ္လားပါ သိိေရ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုလားတြင္းေက်းရြာက မပီးလိုက္ရေကေလ့ က်ဴလႊင့္ေက်းရြာမွကိုညီ ေခ် အိမ္အတြက္ (၄၀၀၀) က်ပ္ ၊ ကိုသိန္းေအာင္အိမ္အတြက္ (၂၀၀၀) က်ပ္ႏွင့္ ေတာင္ငူ ေက်းရြာမွ ဦးေအာင္သန္ (၁၅၀၀၀) က်ပ္ စီေပးလိုက္ရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ စနဲမင္းျပင္ေက်းရြာ အုပ္စု ေဘာရဘာရြာမွ ---------------
၁။ ဦးေအာင္ခ်စ္စံ (၁၀၀၀၀) က်ပ္
၂။ ဦးေပ်ာင္ခ်ီးေယ (၁၀၀၀၀)။။
၃။ ဦးသိန္းထြန္း ( ။ ။ )
၄။ ဦးေအာင္သိန္းထြန္း ( ။ ။ )
၅။ ဦးေမာင္ဇံ ( ။ ။ )
၆။ ဦးငျဖဴေအာင္ ( ။ ။ )
၇။ ဦးေမာင္သန္ ( ။ ။ )
၈။ ဦးသာထြန္း (၅၀၀၀) ။ ။
၉။ ဦးသန္းေအာင္ ( ။ ။ ) ။ ။
၁၀။ဦးေအာင္ဘဦး (၁၀၀၀၀) ။ ။
၁၁။ဦးေမာင္ပိန္ဂ်ာ ( ။ ။ ) ။ ။
------------- စီကိုစနဲမင္္္္းျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ရယက ဥကၠဌ ဦးဦးဘေရႊ ႏွင့္ မယက အဖြဲ႕႕႔
ကိုပီးလိုက္ရျပီး ေပါက္ျပင္ေက်းရြာ၊ စနဲမင္းျပင္ေက်းရြာ ႏွင့္ေရခ်မ္းႀကီးေက်းရြာရို ့မွ မပီးလိုက္ ရပါ။ေဒလူတိဇာေၾကာင့္လာေတာင္းလဲလို႔ေလ့လာၾကည့္ေရအခါကၽြန္ေတာ္ရို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ နယ္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားတိကိုအစိုးရကစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္တစ္ဧကကို (၃၀၀၀၀) က်ပ္ စီ ဆိုၿပီး ခ်ီေငြထုပ္ခ်ီပါသည္။ ယင္းခ်င့္က လည္းအမွန္တကယ္ရစြာက (၂၈၀၀၀) က်ပ္ပါ။ ရယကဥက႒ဦးေရႊျမင့္မွ(၂၀၀၀)က်ပ္စီျဖတ္ေတာက္ပါသည္။အဲဒီေခ်းေငြတိကိုလယ္သမားတိကျပန္ဆပ္ၿပီးပါဗ်ာလ္။ ေယေကလဲ့့ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၿမိဳ႔နယ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ မယကအတြင္းေရးမွဴးရို ့က အလြဲသံုးစား လုပ္ထားပါေရ။ အခုအစိုးရကိုျပန္ဆပ္မည့္အခါသူရို ့မွာ ေငြမရွိပါဗ်ာလ္။ ယင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာအဆင့္မွာ အက်င့္ပ်က္နီေရရယကဥကၠဌ ရို ့နန္ ့ေပါင္းၿပီး ဆတ္ေၾကး ေတာင္းခံနီကတ္ေတလိုသိရပါေရ။
ေနာက္ၿပီး ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ရို ့ေရမ်က္ေက်းရြာ အုပ္စုမွာက်ဴလႊင့္ရြာ ႏွင့္ေတာင္ငူရြာရို ့မွာ ကားလမ္းမႀကီးသို႔ဆက္သြယ္ပီးေရရြာအ၀င္လမ္းကို ကားေတြ၀င္ ထြက္လားလာႏိုင္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ စည္ပင္မွေငြသိန္း တစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ခ်ပီးျပီး ျမိဳနယ္စည္ပင္မွ ေက်ာ္လင္းထြန္းကတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာေက်ာက္ကို အနီးအနားမွာရွိေသာေတာင္မွထုတ္ယူေသာအခါရယက ဥကၠဌ ဦးေရႊျမင့္က အုပ္စုအတြင္း ငါ့ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲမလုပ္ရဆိုျပီးတားျမစ္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကို (၂)လၾကာရပ္ ဆိုင္းထားခဲ့ရ သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ ေတာင္သူလယ္သမားတိထံတြင္ တပ ္ရိကၡာအတြက္စပါး၀ယ္ ယူရာမွာ တစ္တင္းကို (၃၀၀၀)က်ပ္ျဖင့္၀ယ္ယူေသာ္လည္း ရယက ဥက႒ဦးေရႊျမင့္က လယ္သမားမ်ားကို တစ္တင္းလွ်င္(၁၂၀၀) က်ပ္ႏႈန္းသာရွင္းပီးပါသည္။
ထို႔အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုလားတြင္းေက်း၇ြာမွာ ေရွးေဟာင္းရြာဦးေစတီပ်က္စီးေနလို႔ ျပဳျပင္ရန္ အုတ္လုပ္တာကို အုတ္လုပ္ေၾကး ဆိုျပီး မယက ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ရယက ဥက႒ ဦးေ၇ႊျမင့္က ေက်းရြာတြင္ေငြ (၂၀၀၀၀)က်ပ္ေကာက္ခံနီပါသိေရ။အခုပိုင္ မတရားမႈ မ်ား ေၾကာင္း ေဒသခံ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား မွာ စိတ္ဆင္းရဲ လူဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ဳိးစံုႏွင္ရင္ဆိုင္ နီရ ေၾကာင္း။

ကုလားတြင္ေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦး

Read more...

ကံၾကမၼာငင္ခ သဇင္ဘ၀

အို---ေဂၚသဇင္
သခင္လည္းမဟုတ္
ပင္ျမင္မွာလည္းမထင္ရွား
မသားနားလိုက္ဗ်ာလ္အသြင္
အဆင္လည္းအယင္ပိုင္
ေတာ္မ၀င္လိုက္ဗ်ာလ္---------သဇင္---။

သင္းထံုမႊီးပ်ံ ့
ရနံ ့လည္းေပ်ာက္
ပြင့္လႊာလည္းေျခာက္လို ့
ၿမီေအာက္မွာနင္းၿခြီ
တပြင့္စီလႊင့္စိုင္
အညွာတိုင္က်ဳိး
အရိုးက်န္ဗ်ာလ္သဇင္---------
အမွန္ပင္ရာႏြမ္း
ကံႀကမၼာမုန္တိုင္း
အသြင္ရိုင္းလီလို ့
အစိုင္လာေလ့ ပ်က္ခလီေရ သဇင္---------။
အယင္က ေဂၚသဇင္-----------
သူ ့အသြင္ဂုဏ္ျမင့္
ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ ့မမွီလီဘင္
ေတာ္၀င္ပန္းျမတ္သဇင္--------
ျဖဴစင္ႀကိဳင္လန္း
ပန္းထဲမွာ အျမတ္ဆံုးလို ့
ဆိုတြင္စာတင္ခေရသဇင္-------
ဦးတင္ထြတ္ထိပ္
လွရိပ္ၿမံဳအသွ်င္
ေယဘင္ေယ ယေကေလ့သဇင္---------
ၾကင္နာမဲ့ရို ့ဖ်က္ဆီးလီဗ်ာလ္ဘင္။

သွ်င္စိုး(၁-၈-၂၀၀၈)

Read more...

ကသိကေအာက္ ထို ေရာက္ေဒေရာက္

ေထြရာေလးပါးကို
ေတြေ၀မိန္ေမာယင္း
သေ၀ထိုးနီေရမေနာ
ေရာဂါအနာက်နီေရ ပစၥုဳပၸန္
ဘ၀င္မက်လွေရ အနာဂတ္
ထြီးလံုးပတ္လံုး........

အဟိကို အဟိအတိုင္း
မျဖစ္စြာက ဂြက်ေရမနား
ခ်င္ျခင္းတရားကို ဥပကၡာျပဳထားဦး
သင့္၏ မသင့္၏ကိုရာဆို
ျဖစ္ဖို႕မျဖစ္ဖို႕စြာကို ေဘးခ်ိတ္
ေသခ်ာစြာက ခ၀ါခရဖို႕စြာဗ်ာလ္မနား..
တီးေရဆိုင္းနန္႕ ကျပႏိုင္ဖို႕က
ဒိုင္ဒုိင္ခ်ိဳးတတ္ဖို႕ စည္းနန္႕၀ါးက်ဖို႕လိုသိေရ..
လက္၀ါးျဖန္႕ျပဖို႕ထက္
လက္မေထာင္ျပႏိုင္ဖို႕က အဓိက..
တိက်ခိုင္မာဖို႕အတြက္
ယုတၱိဆန္ဖို႕အခရာျဖစ္ေတ..
ပုဇြန္စိတ္ေခ် ပင္လယ္ကူးႏိုင္တိုင္း
ဆင္ေျပာင္ႀကီးကူးႏိုင္ဖို႕မဟုတ္
အံ၀င္ဂြင္ကျဖစ္ခိမွ..
တရားလက္လြတ္ မင္းမူနီျခင္း
စိတ္လႊတ္ကိုယ္လႊတ္ မၾကည္လင္ျခင္း
စိတ္ရိွလက္ရိွ နားလည္မူတိလြဲျခင္း
မဆင္မျခင္ နထင္သြီးတက္ျခင္း..
ဇာဘင္ေျပာေျပာ ႏွလံုးသားထဲက
လွဳိက္လွဳိက္လွဲလွဲ ၿပံဳးျပႏိုင္ျခင္းက
ယထာဘုတက်ဖို႕မဟုတ္လား
တမဟုတ္ခ်င္းမဟုတ္ေကေတာင္
တမုတ္ တမုတ္ခ်င္းနန္႕
အတြင္းလွဳိက္စား ဂလံုခံလားဗ်ာလ္..

သီးယင္းသီးယင္းနန္႕ ဖ်င္းလားစြာတိ
အထက္ေပၚရီႀကိဳင္နီလို႕မျဖစ္
အႏွဳိက္ကိုပါ စစ္ထုတ္မွစင္ၾကယ္ဖို႕
မဟုတ္ေက
လွဳပ္မိတိုင္း ထိမိတိုင္း
ေနာက္လားလီဖို႕စြာဗ်ာလ္..
အရည္အခ်င္းက အရည္အတြက္သို႕
အရည္အတြက္က အရည္အခ်င္း...
ျဖစ္လာႏိုင္စြာဗ်ာလ္...
ျဖည့္ေလာင္းဖို႕နန္႕ ျပင္းျပဖို႕ရာ အဓိက...
ပိတ္ပိန္နီေရအထဲမွာ
ကိုယ္ကိုကိုယ္စမ္းတြိဖို႕ အယင္လိုေရ..
ဇာနီရာမွာ ရပ္နီေလ
တဖက္ဖက္ကိုကၽြံနီလား
အလယ္မွာ ဖဂါးစီးထားေရလား
ယၿပီးသနာ
တရသီဆုတ္ထားဖို႕လား
ရရြက္ေခ် မသီမက်ဳိးထားဖို႕လား
အထင္ကရကိုမေတြးခင္
တဒဂၤမွာ အဆင္ေျပနီဖို႕အေရးႀကီးလား
ရင္တမမနန္႕ ၿခီလွမ္းတိုင္းက
ပိုလို႕အလွမ္း၀ီးစီေရ....
မ၀့ံမရဲျခင္းက
ပိုလို႕တုန္လွဳပ္ေျခာက္ျခားစီေရ..
ဥပါဒါန္ေၾကာင္း ဥပါတ္ျဖစ္စီေရဆိုမနား..
နင္လားငါလားက်ခါမွ
အပ်ံသင္ေက ေလာက္စာလံုးနန္႕တြိဖို႕..
ေရာင့္ရဲတတ္ဖို႕ထက္ ရွာႀကံတတ္ဖို႕က
အခ်က္အခ်ာက်ေရပိုင္
ရိုေသတတ္ဖို႕ထက္
ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႕က ပိုအေရးႀကီးပါေရ..........။


သွ်င္စိုး(၁၀ - ၈ - ၀၈)

Read more...

ကဗ်ာသြီးစက္


ရင့္က်က္မွဳမဲ့ေရ
ငါအေတြးအေခၚတိ
အသိမက်ယ္အျမင္နန္ ့
ဆင္ၿခီဆက္လက္ပီးလို ့
ကဗ်ာတိရြီးလိုက္ဗ်ာလ္။


အျမင္မဟိ
အသိမပါ ငါကဗ်ာကား
ပညာမပါ ကာရံမလွ
မပီတခ်က္ ပီတခ်က္နန္ ့
မ်က္စီးသူငယ္ နားသူငယ္နန္ ့
တြယ္မက္စရာမဟိပါေလ
ငါမွာခံျပင္ ခါးသီးေရခံစားခ်က္
ငါ ့ရင္၀က ေပါက္ထြက္ယုိစီးလာေရ
ကဗ်ာသြီးစက္ပါ။


ငါ၏ကဗ်ာ
စာမပီ လက္ရာမေျမာက္
အေရာင္မေတာက္ပ
မမြီးအနံ ့အရြီးညံ့ေကေလ့
သြီးညိွနံ ့ေတာ့ နံပါဖို ့။

ငါ၏ကဗ်ာ
မာနမကင္း ေဒါသမစင္
အတၱဆင္ျမန္း အသြင္ၾကမ္းနန္ ့
မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္
ထုဆစ္လက္ရာ
မခ်ဳိသာေကေလ့
သစၥာဠိ ဌါန္အမွန္တရား
ဆုတ္ထားျမတ္ႏိုး
ကိုယ့္လူမ်ဳိးအတြက္
အပ္ႀကိဳးမွ်င္မွ်
ဆြဲတင္းခေက ငါေက်နပ္ေတ။

ငါ၏ကဗ်ာ
ဇာမရီငွက္ပိုင္
အေတာင္ထြက္ဗ်ာလ္
ရကၡျပည္သူရိွေမွာက္
၀ပ္စင္းေရာက္ပနာ
ငါမွာခံျပင္း ခံစားရသို ့
၀ီးမွ်ခံစားႏိုင္ပါစီ။သွ်င္စိုး(7.8.08)

Read more...

Saturday, May 2, 2009

အလင္းနိ

ကမၻာႀကီးေမွာင္မိုက္
တိုက္တိုက္ဖံုးအုပ္
လေရာင္ေပ်ာက္ျပယ္
မလင္းတလင္းၾကယ္
အနည္းငယ္က
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမျပတ္
ယံုၾကည္ခ်က္နန့္
ဇြဲသတၲိအျပည့္ထား
ရိွဆက္လားကာ
ၾကယ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေထာက္ခံလာ
ၾကယ္ေအာ္သံမ်ား
ကမၻာၾကား
တိမ္တိုက္ၿပိဳကြဲ
ေဘးဖယ္ေပး၍
လမင္းအလင္းေရာင္
ထြန္းလင္းေျပာင္သည္။

ရႊီႀကီး

Read more...

အက္ဒီဆင္တက္သီးေခါက္ေတ'ညာဥ့္'

နီေရာင္ကြယ္ေပ်ာက္ ညာဥ့္အေမွာင္ကိုေရာက္လို့
စမ္းတ၀ါး၀ါးနန့္ ထိုတိုးေဒတိုး
ေဂ်ာက္က်သူကက် စူးနင္းမိလို့
အဆိပ္တက္သူကလည္းတက္
ေၾကာက္ဖို့ေကာင္းေရညာဥ့္မွာ
လမိုက္လို့ လူမိုက္ကေပ်ာ္ပြဲဆင္

ကယ္တင္သွ်င္ႀကိဳးစင္တက္
ခဲ၀ါကယာဇ္ပူေဇာ္ေရ အစာတိကိုစားဖို့
တ၀ူး၀ူးေအာ္နီဂတ္ေတ ညာဥ့္။ငုသံကၽြီးသံ ရယ္သံ ေလွာင္ေျပာင္သံ
သက္ျပင္ခ်သံ စိန္ေခၚသံ အသံမ်ဳိးစံုနန့္

ဒုကၡအတိ ညာဥ့္။

တစ္ေယာက္ထက္ကိုတစ္ေယာက္ပံလဲက်
ကိုယ္ကို ကိုမျမင္ဘဲ အျခားတေယာက္ကိုကူညီခ်င္
မ်က္မျမင္လမ္းျပ အနာဂါတ္ၾကယ္တိႁကြီက်ခေရညာဥ့္

မရွုမလွေဒညာဥ့္၏ လူသားအတြက္
'လွ်ပ္တျပအလင္း' ကိုကမၺည္းတင္
အက္ဒီဆင္ တက္သီးေခါက္
အေမွာင္ထုကေတာခါ ေၾကာက္နိန္ဗ်ာထင္ေရ
၀ါးလံုးေခါင္းထဲမွာ ပုန္းဗ်ာ မာန္နတ္ကိုအကူအညီေတာင္းနိန္ေရ။


ခိုင္မ်ဳိးသိန္း

Read more...

ခ်စ္ေရးဆိုေမ


ခ်စ္ဦးသူပ်ဳိႏွမမွာ
၀င္းပပခ်ဳိမ်က္ႏွာႏွင့္

လမင္းတရာအလင္းထက္သာ
ဟန္မူယာခ်ဳိစကားႏွင့္
ပ်ဴငွာသူရကၡသူဇာ။

ပန္းျမတ္သဇင္ေတာ္၀င္တင့္တယ္
ပင္ဖ်ားမွာေ၀
သဘ၀နဂိုအလွႏွင့္
ရကၡပ်ဳိေမ။

ႏုလွျဖဴစင္
ျမင္သူမွာေငးေမာရ
စံတင္ထိုက္သူပ်ဳိႏွမကို
ေမတၲာထားခ်စ္ေရးဆိုေမ။

မာေသာအသည္းႏုနယ္ေသး
ခ်စ္ပြဲကိုမႏြဲဖူးပါ
ဆံုေသာဖူးစာ
ခ်စ္ဦးသူကိုရာ
အခ်စ္ပံုလိုျပဳစုခ်င္စြာ
ခ်စ္ႏွမရကၡသူဇာ
ၾကည္ျဖဴစြာလက္ခံလိုက္ပါ။

ခိုင္မင္းညိဳ

Read more...

လူတြင္က်ယ္

မင္းျဖစ္လို့ရာမလား
အူး-----ငါဆိုေကလား------------။
ငါျဖစ္လို့ရာမလား
အူး-----မင္းဆိုေကလား----------။
သွ်င္စိုး

Read more...

အဖရကၡၿမီ


ၿဗိန္းေစာင္ၿဗိန္းေစာင္
လက္သံေျပာင္ေက
ေတာင္စိုင္ရိုးမ
ဘဂၤလားရီ
တုန္လီလႉပ္ခတ္
ပဲ့တင္ခတ္မွ်
ပ်ံ့လႊင့္ခသည္
ဗဟိုစည္။


စာပီက်မ္းဂန္
မူပိုင္ဟန္နန့္
၀႑အကၡရာ
ထြင္းေက်ာက္စာရို့
သာစြဌါနီ
ငါရို့ၿမီမွာ
သက္သီသမိုင္းတုႏိွုင္းမမွီ
ဟိလီသည္။

ဓညရမၼာ
ေမဃဒြါရာ
ညီညာစုေပါင္း
ေရႊထီးေဆာင္းလွ်က္
ရွိယင္ဆက္ဆက္
တိုးတက္ရွည္လွ်ား
သမိုင္းအားမာန္
၀င့္ဟန္တင့္စြ
သာလီစြေလ
လျခမ္းၿမီ။

ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ
ႁကြျမန္းခလီ
ငါရို့ၿမီမွာ
ရႊီေရာင္ထြန္းေပၚ
ကိုယ္ငြီ့ေတာ္သြင္း
သွ်င္ေတာ္မုနိ
တည္ထားရွိခ
အႏုပညာ
ထြန္းလက္ရာနန့္
ဇာတိပုထိုး
လက္ညိဳးမလြဲ
ကိုးကြယ္လီခ
ဗုဒၶသာသနာ
ေရာင္၀ါထြန္းလီ
ငါရို့ၿမီ။

အဥၥနဂစၦပ
နတ္ျမစ္မယူ
မအီတန္းလြဲ
ျမစ္၀ွမ္းေျမဆီ
လြန္ေကာင္းလီေက
ဆန္ရီစပါး
သားငါးေပါလွ်ံ
သယံဇာတ
ေပါႁကြယ္၀လီ
အဖၿမီ။

ရပ္ျခားကုန္သြယ္
ကူးသန္း၀ယ္ေရာင္း
သယ္ယူရီေၾကာင္း
လြန္စြာေကာင္းရာ
ကမၻာစ်ီးကြက္
အခ်က္မ႑ိဳင္
ရခိုင္ဒဂၤါး
လြန္ထင္ရွားခ
သာလီစြေလ
လျခမ္းၿမီ။

အမ်ဳိးသီလ
ေစာင့္ထိန္းခလို့
ကမၺည္းရကၡ
စိုက္ထူခေက
ရိွကစိုင္လာ
ထိမ္းဆက္ကာလွ်င္
ဇာတိမ်ဳိးဟန္
အမြီခံ၍
စံတင္ကတ္လီ
မ်ဳိးအာရီယန္။


သွ်င္စိုး

Read more...

အိမ္မက္ဆိုးပ်ဳိျမစ္ႏုသစ္ေတ ခံစားမူတိနန္ ့
အနက္ခ်ဳိင္းဆံုးတနီရာမွာ
အသည္းဆူနာမီႀကီးလွဳပ္ခတ္ယင္းးးး
လေရာင္ရြန္းလို ့
ၾကည္ႏူမဆံုးခေရ ရက္စြဲတိ---------
မိုးမျမင္ လီမျမင္
အရာအားလံုးကိုသတိမရေလာက္ေအာင္ဘင္...........................
အနာဂတ္အိမ္မက္လည္းမဲ့လို ့
ပစၥဳပၸန္နန္ ့ ၿပီးျပည့္စံုလင္းလက္လို ့
က်ိန္းေတာင္ထက္မွာ--------------------------------------
ဂရင္ဂ်ဳိင္မွာ-------------------------------------------------
လီခံေပါက္မွာ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
သမာသမတ္ေတာ့က်ခကတ္ပါေရ-
ဇာေလာက္၀ီး၀ီး ၀ီးစြာကို ငါကေၾကာက္
ေတာင္အလံုးတရာ တသန္းျခားပတ္စီ
ပင္လယ္ သမုဒၵရာ
အခုတရာေလာက္ ျခားပတ္စီ
ေနာက္ဆံုးတကမ ၻာစီျခားလီပတ္စီ
ငါအေရာက္လာဖို ့
ေယေကေလ့
လံုး၀...လံုး၀ လာလို ့မရေရ အတားအဆီးက
အနားမွာကာဆီးလားခဗ်ာလ္မဟုတ္လား
ခ်ဳိက္ဦးကမ္းပါးက လူးက်
အက်နာခေရငါ
ခြင့္လြတ္ျခင္းလား
ပီးဆပ္ျခင္းေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္
အိမ္မက္တိုင္းမွာ
ဆယ္တန္းကို အခါခါက်ရံွူးခေကေလ့
အိမ္မက္တိုင္းမွာ
အၿမဲတမ္း ဖူးစာဖက္ျဖစ္ခေရ
ေဒ အိမ္မက္ဆိုးက ႏိုးထတိုင္း ေဒါသျဖစ္ရေရ.......
သစၥာစကား-------------
မိတၱာတရား-------------
ခ်စ္ေတစကား--------
မျပည့္ခေရ ေတာင္းဆု--------
ကမ ၻာၿမီႀကီးလည္း သက္သီမလိုဗ်ာလ္
အိမ္မက္ဆိုးနန္ ့ရာ အယင္၀ီးပါစီ.................................................................

သွ်င္စိုး

Read more...

Saturday, February 14, 2009

ဘဂၤလာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္၍ ရခိုင္အဖြဲ႕ဘက္မွ တဦးေသ တဦးဖမ္းဆီးခံရ

2/12/2009

ေမာင္ေအး(နိရဥၥရာ) ဘဂၤလာေဒခ်္႕ စစ္တပ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ ယမန္ေန႕က ေတြ႕ဆံု တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မွ တဦးေသဆံုးျပီး ေနာက္တဦးကို ဒဏ္ရာႏွင့္အတူ ဘဂၤလာ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း ဘဂၤလာ စစ္တပ္ ေျပာခြင့္ရသူ တဦးမွ ေျပာသည္။

ရြာေတာ္ေခၚ ဘင္ဒရိုဘင္ အေျခစိုက္ အမွတ္ ၆၉ တပ္မဟာမွ ေျပာခြင့္ရ စစ္အရာရွိတဦးက အဆိုပါ တိုက္ပြဲ သတင္းကို အတည္ျပဳျပီး ဘဂၤလာ စစ္တပ္ဘက္မွ တဦးဒဏ္ရာ ရရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အေစာပိုင္း ထြက္ေပၚ လာေသာ သတင္းအရ ရခိုင္အဖြဲ႕ဘက္မွ တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဦးက်ဆံုးေၾကာင္း သတင္း ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ေသဆံုးသူမွာ တဦးျဖစ္ျပီး ေနာက္တဦးကို လက္နက္တခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဘဂၤလာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေသာ အဖြဲ႕မွာ ရခိုင္ျပည္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ဒီပီေအ) ဟု စစ္တပ္က ခန္႕မွန္း ေျပာဆိုျပီး ျပန္ေပးဆြဲခံရသူ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိုင္ငံသားမ်ားကို စစ္ဆင္ေရး လုပ္ျပီး ရွာေဖြေနစဥ္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြြားခဲ့သည့္ ေနရာမွာ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းနယ္ ဘင္ဒရိုဘင္ခရိုင္ ရံုေမာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ ေဒသမွာ ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည္။

နိရဥၥရာမွ အဆိုပါ တိုက္ပြဲ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒသခံမ်ားကိုေမးျမန္းရာ သူတို႕က ဒီပီေအႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး တိုက္ပြဲတြင္ ဒီပီေအဘက္မွ တပ္သားတဦး က်ဆံုးျပီး ေနာက္တဦးကိုမူ လက္နက္၄ လက္ႏွင့္္ အတူ ဘဂၤလာစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း ေျပာသည္။

အဆိုပါ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဒီပီေအမွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးကို ဆက္သြယ္ ေမျမန္းရာ သူက “ မိမိတို႕ အေနႏွင့္္ အလွမ္းကြာေ၀းသည့္အတြက္ အဆိုပါ သတင္းကို ခ်က္ခ်င္း အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဒီပီေအ တပ္ဖြဲ႕၀င္အား ဘဂၤလာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဘင္ဒရိုဘင္ျမိဳ႕မွ လူၾကီးတဦးက ယခုုကဲ့သို႕ေျပာသည္။

“ တိုက္ပြဲက ယမန္ေန႕ နံနက္က ျဖစ္တာပါ။ ေတာသား ငါးရာတန္ အဖြဲ႕ဘက္က တဦးေသျပီး တဦးဖမ္းရတယ္။ လက္နက္ ၄ လက္ကို ဘဂၤလာစစ္တပ္က ရလိုက္တယ္လို႕ သတင္းၾကားတယ္။ အဖမ္းခံရတဲ့သူ နာမည္ေတာ့ မသိပါဘူး။ သူ႕ကိုေတာ့ စစ္ေဆး ေနတယ္လို႕ၾကားရပါတယ္။” ဟုေျပာသည္။

Read more...

Tuesday, February 3, 2009

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း နအဖ စစ္အစိုးရမွ ေၾကျငာ

1/30/2009

ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း ယေန႕ထုတ္ နအဖ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရသားေဖၚျပသည္။

ျမန္မာနိဳင္ငံ ရွိသည့္ လူမ်ိဳးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး နာမည္ မပါရွိေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မရွိေၾကာင္းကို ေလွစီးျပီး မေလးရွားကို ထြက္ခြာသူမ်ားကို ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ျပႆနာ ေပၚေပါက္ျပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ နအဖ စစ္အစိုးရက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေက်ညာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ နအဖ စစ္အစိုးရမွ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္ေသာ ေက်ညာခ်က္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႕ ေလွစီးျပီး တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသူမ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားဟု ေဖၚျပပါရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ နအဖ စစ္အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ ျပႆနာကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အေနျဖင့္ လိုအပ္သလို အေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပသည္။

ယခုအခါ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ နာမည္ႏွင့္ ပတ္သက္္ျပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ သာမက ျမန္မာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ပါ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနျပီး ယခုအခါ အဆုိပါ ျပႆနာကို မည္ကဲ့သို႕ေျဖရွင္းမည္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အထူး သိရွိရန္လိုလားေနၾကသည္ဟု သိရသည္။ နိရဥၥရာ

Read more...

ရခိုင္မိသားစုအဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦးကို မူဆလင္မ်ားက ဓါးႏွင့္ခုတ္

2/2/2009

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား လင္မယားႏွစ္ဦးကို အမည္မသိသူ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ၅ ဦးက ဓါးျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ခုတ္သတ္သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိ သည္။

အရပ္လူၾကီး တဦးမွ နိရဥၥရာသို႕ ဖံုးျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား ရာတြင္ “ ၀င္ခုတ္တာကေတာ့ တနလၤာေန႕ ညေန ၁၀ နာရီေလာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလား ၅ ဦးက ႏြားခိုးဖို႕ ၀င္လာတယ္။ ႏြားမရေတာ့ လယ္တဲမွာေနတဲ့ လင္မယားႏွစ္ဦးကို ဓါးနဲ႕ ခုတ္သတ္ပါတယ္။ အနီးအနားက လူေတြလိုက္လာေတာ့ အသက္ကို ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဓါးျဖင့္ အခုတ္ခံရသူ လင္မယားႏွစ္ဦးမွာ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ သာယာကုန္း ေက်းရြာမွ ဦးအရဲေခ် (၆၃ ႏွစ္)ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚ၀ါပန္း (၆၀) ႏွစ္တို႕ ျဖစ္သည္။

သူတို႕ႏွစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ျပီး ယခုအခါ ေမာင္ေတာေဆးရံုၾကီးတြင္ အတြင္းလူနာ အျဖစ္ တင္ထားရသည္္ဟု သိရသည္။

ယခုတေလာ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေနထိုင္ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားအား မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ တိုက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္မူ ပိုမုိမ်ားျပားလာျပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၂၆ ရက္ေန႕က ေမာင္ေတာျမိဳ႕ ကမ္းသာယာေက်းရြာမွ ဦးေမာင္ထြီး (၆၅ ႏွစ္)ကို ႏြားေက်ာင္းေနစဥ္ သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့ျပီး နို၀ဘၤာလ ၂၄ ရက္ေန႕ကလည္း ေဒၚေအာင္သာေမ (၅၀ ႏွစ္)ကို ဓါးျဖင့္ အေသ ခုတ္သတ္သြားခဲ့သည္။

နိရဥၥရာ

Read more...

Monday, February 2, 2009

ရခိုုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ့မွကြန္မဒိုအဖြဲတိုက္ပြဲျဖစ္

္္္္ျမန္မာ-ဘဂၤလာနယ္စပ္ ဘင္ဒရိုဘင္ခရိုင္တြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွ ကြန္မဒို တပ္ဖြဲ႕ တဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ တဖြဲ႕ အၾကား ယမန္ေန႕က တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမွာ ဘင္ဒရိုဘင္ ခရိုင္ ရံုေမာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ ၁ နာရီေက်ာ္ ၾကာျမွင့္သည္ဟု သိရသည္။

တိုက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိသည္ဟု ဘဂၤလာ စစ္တပ္မွ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားမွာ အမည္ခံ ဒီမုိကရက္တစ္ (ရခိုင္ျပည္) အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္နိုင္သည္ဟု စစ္တပ္ကို ကိုးကားျပီး ယေန႕ထုတ္ ေဒလီးစတား အဂၤလိပ္သတင္းစာက ေဖၚျပသည္။

၄င္းအျပင္ အဆိုပါ သတင္းစာမွ အဆိုပါ အဖြဲ႕မွာ ယခုလ ၂၄ ရက္္ေန႕က ေတာင္ေပၚသား ၈ ဦးကို ျပန္ေပးဆြဲျပီး ၄ ဦးကို မူ ေငြယူျပီး ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျပီး က်န္ ၄ ဦးကို ခုထက္ထိ ဖမ္းဆီးထားတုန္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပသည္။

အဆိုပါ ျပန္ေပးဆြဲအဖြဲ႕အား စစ္တပ္မွ စစ္ဆင္ေရး တရပ္ျပဳလုပ္ျပီး ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ၾကိဳးစားေနစဥ္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ စစ္တပ္ သတင္းရပ္ကြက္အရ ယခုျပဳလုပ္ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးတြင္ စစ္သား ၂၀၀ ပါ၀င္ျပီး ထိုအထဲမွ ကြန္မဒို ၃၀ က ျပန္ေပးသမားမ်ား ခိုေအာင္းေနရာကို ခ်ဥ္းကပ္စဥ္ ယခုကဲ့သို႕ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ နယ္စပ္ အေျခအေနမွာ အထူး ရွဳပ္ေထြးေနျပီး အဆိုပါေဒသတြင္ ေနထိုင္သူ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးမည္ကို စိုးရိမ္၍ အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႕ပစ္ျပီး ေဘးလႊတ္ရာသို႕ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္ဟု ဘင္ဒရိုဘင္မွ ေပးပို႕ေသာ သတင္းတြင္ ေဖၚျပသည္။

နိရဥၥရာ

Read more...

Thursday, January 29, 2009

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အစိုးရ အရာရွိမ်ားကို ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတခုက ျပန္ေပးဆြဲ

1/25/2009

ဘဂၤလားေဒခ်္႕ နုိင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းနယ္မွ အစုိးရ အရာရွိမ်ားအပါအ၀င္ လူ ၅ ဦးကို ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တခုမွ ျပန္ေပးဆြဲ ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု ဘဂၤလာ ရုပ္သံလိုင္း ေအတီအမ္က ယေန႕ထုတ္လႊင့္ေက်ညာသည္။

ျပန္ေပးဆြဲခံရသူမ်ားအထဲတြင္ အမ္ဆာေခၚ ေဒသဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္မွဴး တဦးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာၾကီး တဦးတုိ႕ ပါ၀င္သည္။

ယေန႕ညေန ၇နာရီ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲသူမ်ားမွာ ျမန္မာနုိင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဒီပီေအေခၚ ဒီမုိကရက္တစ္ (ရခိုင္ျပည္) အဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေက်ညာသည္။

ဒီပီေအ ပါတီမွာ အိႏၵိယ ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္ျပီး အဆိုပါ အဖြဲ႕တြင္ လက္နက္ကိုင္ အင္အား ၅၀ ခန္႕ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ မ်ားမၾကာမွီက စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းနယ္ ရြာေတာ္ခရုိင္မွ ေတာင္ေပၚသား ၃ ဦးကို ျပန္ေပးဆြဲကာ ေငြသံုးသိန္းယူျပီး လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က ျပန္လည္ လြတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အေျခစိုက္ သတင္းစာမ်ားက ေရးသားေဖၚျပၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႕ စြပ္စြဲမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဒီပီေအမွ ယခုအခ်ိန္ထိ တစံုတရာ တုန္႕ျပန္မူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ျပန္ေပးဆြဲမူေၾကာင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အစိုးရပိုင္းမွ နယ္စပ္တြင္ တပ္မ်ားကို တပ္လွန္႕ထားလိုက္ျပီး မ်ားမၾကာမွီ စစ္ဆင္ေရး တရပ္ ျပဳလုပ္လာနိုင္သည္ဟု ဘင္ဒရိုျမိဳ႕မွ မာရမာ အမ်ိဳးသား တဦးက ေျပာသည္။

ဘဂၤလာ စစ္တပ္မွ စစ္ဆင္ေရးလုပ္လွ်င္ အဆိုပါ ေဒသအတြင္း ရခိုင္ျပည္မွ လာေရာက္ျပီး ရိုးရိုးေအးေအး လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနသူမ်ားမွာ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းနယ္မွ ထြက္ခြာျပီး တျခားေနရာမ်ားတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနရသည္ဟု သိရသည္။

နိရဥၥရာ

Read more...

ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး အမ်ဳိးဂုဏ္ကိုေဖာ္ေဆာင္


မၾကာခင္က အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသမဂၢ (အမ္ပီယူ) ညီလာခံ၌ စင္ၿပိဳင္အစိုးရကုိ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရး (Credential Challenge) ကိစၥမဲခြဲရာ၌ ၀န္ႀကီးရာထူးေပးၿပီး ကန္႔ကြက္မဲ၀ယ္ယူမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု အမ္ပီယူ ဒု-ဥကၠ႒က ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကိစၥ ညီလာခံတြင္ မဲခြဲရာ ကန္႔ကြက္မဲ (၁၈) မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ (၁၅) ျဖင့္ ေဒါက္တာစိန္၀င္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ကန္႔ကြက္သည့္အုပ္စုဘက္က အႏုိင္ရသြားသည္ဟု အမတ္တဦးက ေျပာသည္။ ေဒါက္တာစိန္၀င္း၊ ဦးဘုိလွတင့္နွင့္ စုိင္း၀င္းေဖတုိ႔ကလည္း ရာထူးမွထြက္မည္ဆိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု ဆက္ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ မူလက စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကို အားတက္သေရာ ေထာက္ခံခဲ့သည့္ အမတ္အခ်ိဳ႕ကုိ တုိးခ်ဲ႕သည့္ စင္ၿပိဳင္အစိုးရတြင္ ၀န္ႀကီးရာထူးေပးလုိက္သည့္အတြက္ ဘက္ေျပာင္းသြားသည့္ ထုိအမတ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မဲေၾကာင့္ အေရးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ္ပီယူ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္းက ေျပာသည္။

တခ်ိန္က စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကမ္ပိန္းကုို အားတက္သေရာ ေထာက္ခံခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အုိင္ယာလန္ညီလာခံက်မွ ဘက္ေျပာင္းၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့သူ အမတ္ (၂) ဦးမွာ တုိးခ်ဲ႕စင္ၿပိဳင္အစိုးရတြင္ ပူပူေႏြးေႏြး ၀န္ႀကီးရာထူးသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္သည့္ အမတ္ ဦး၀င္းလႈိင္ႏွင့္ အမတ္ ဦးထြန္း၀င္းတုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖာ္လုိသည့္ အမတ္တဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါ ဘက္ေျပာင္းသြားသည့္ အမတ္ ၂ ဦးမဲက စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရး (Credential Challenge) ကိစၥ အႏုိင္အရွံဳးကုိ ဆုံးျဖတ္သြားသည္ဟု ေဒၚစန္းစန္းက ယူဆသည္။ ဘက္ေျပာင္းသြားသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးရန္ အမတ္ ဦးထြန္း၀င္းအား ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းမကုိင္ခဲ့ေပ။

စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကိစၥ ကုလသမဂၢသို႔ တင္သြင္းမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ေဒါက္တာ စိန္၀င္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ယခင္ (၅) ဦး စင္ၿပိဳင္အစိုးရ (ေဟာင္း) က မေထာက္ခံခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ညီလာခံ မတုိင္မီ္ အုပ္စုအားၿပိဳင္မႈမ်ား၊ မဲဆြယ္မႈမ်ား၊ မဲ၀ယ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။ ညီလာခံမစခင္ကပင္ ေဒါက္တာစိန္၀င္းအုပ္စုက မည္သည့္ကိစၥ ေဆြးေႏြးမည္၊ မည္သည့္ကိစၥ ကန္႔ကြက္မည္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ စည္း၀ါး႐ုိက္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဒၚစန္းစန္းက စြပ္စြဲသည္။

စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရး ေထာက္ခံသည့္ အမတ္အခ်ိဳ႕ ၀န္ႀကီးျဖစ္ေတာ့မည္ဆုိသည့္သတင္းမွာ ညီလာခံမသြားခင္ကပင္ မဲေဆာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္။ ၀န္ႀကီးျဖစ္မည့္သူ တဦးကဆုိလွ်င္ ေဒါက္တာစိန္၀င္းေက်နပ္ေအာင္ စစ္အစိုးရ ကုလသံအမတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကိစၥကုိ ကန္႔ကြက္မွ ျဖစ္မည္ဟုပင္ လာေျပာေၾကာင္း ေဒၚစန္းစန္းက ေျပာသည္။

အုိင္ယာလန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ္ပီယူညီလာခံကာလအတြင္း အမတ္အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားၿပီး ထုိးႀကိတ္သတ္ပုတ္ၾကသည့္အတြက္ ေသြးထြက္သံယုိ နဖူးကြဲၿပီး ခ်ဳပ္ရသည္ထိ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚစန္းစန္းက အတည္ျပဳေျပာေသာ္လည္း မည္သည့္အမတ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ညီလာခံ၌ အမတ္ ဦးေအာင္ထြန္းစိန္ႏွင့္ အမတ္ ဦးထြန္း၀င္းတို႔ႏွစ္ဦး ထုိးႀကိတ္မည့္ အေျခအေနမ်ားထိ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာေသာ္လည္း မည္သည့္ကိစၥအတြက္ ခုိက္ရန္ျဖစ္သည္ကုိမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေေသးေပ။

ေခတ္ၿပိဳင္

Read more...


(၀ဲမွယာ) - ေဒါက္တာျမင့္ခ်ဳိ၊ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၊ ဦးထြန္း၀င္း၊ ဦးဘိုလွတင့္၊ ေဒါက္တာစိန္၀င္း၊
ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ဦးခြန္မားကိုဘန္း၊ ဦး၀င္းလိႈင္ႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္း(ေနာက္ေက်ာေပး)

Read more...

ရိုဟင္ဂ်ာနာမည္ခံမ်ား ထိုင္းသိုခိုး၀င္

ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေနာက္ဆုံး ေရာက္လာသည့္ ေလွစီး ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ကုလသမဂၢ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ ျပဳမည္ဟု ထုိင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက သတင္းေထာက္ မ်ားႏွင့္ ယေန႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ေလွျဖင့္ေရာက္လာသူမ်ားေနရပ္ရင္းသုိ႔ျပန္သည့္အခါ အႏၱရာယ္ရိွ မရိွ သြားေရာက္ စစ္ေဆး ၾကည့္ရွဳလုိသည္ ဟူေသာ ကုလသမဂၢ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ထုိင္းအစုိးရက ယခုမွ လုိက္ေလ်ာမည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ထုိင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက က်မတုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အျပည့္ အဝ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သြားေတြ႔ဖုိ႔ အတြက္ေတာ့ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးပါဘူး” ဟု ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCR) ၏ ေျပာခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီး Kitty McKinsey က ဧရာဝတီသုိ႔ ေျပာျပသည္။

ေနာက္ဆုံး ေရာက္လာသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အုပ္စုတြင္ စုစုေပါင္း ၇၈ ဦး ပါဝင္သည္။ ၎တုိ႔အထဲမွ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ လူႀကီး ၆၆ ဦးကို ႏိုင္ငံတြင္း တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ လာမႈျဖင့္ ယမန္ေန႔က ဒဏ္ေငြ ဘတ္ တေထာင္ (ေဒၚလာ ၃ဝ)က်စီ ေပးေဆာင္ရန္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခ့ဲသည္။ ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရိွသျဖင့္ စီရင္ခ်က္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ရက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ သြားသည္။ ၁၉ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားကုိလည္း လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူ ေနရပ္ရင္းသုိ႔ ျပန္ပုိ႔မည္ဟု ဆုိသည္။

အမည္ မေဖာ္လုိသူ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ အရာရိွတဦးက “လြတ္လပ္ေရး မရခင္တုန္းကေရာ၊ ရၿပီးေတာ့ေရာ ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတ့ဲ တုိင္းရင္းသား မရိွခ့ဲဖူးဘူး” ဟု ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနသုိ႔ ယေန႔ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

“႐ုိဟင္ဂ်ာ လုိ႔ ဆုိေနတ့ဲ သူေတြက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသားေတြပဲ။ ျမန္မာျပည္က လာတ့ဲ ႐ုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ အသံေကာင္း ဟစ္ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံေတြဆီက စာနာမႈကုိ ရဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာပဲ” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာလုိက္သည္။

Read more...

Wednesday, January 14, 2009

လူငယ္အေတြး

လူငယ္အေတြး

လူတိုင္းက ကိုယ့္ဘ၀ကိုကိုယ္ ဆီးေရာင္ျခယ္ကတ္ျခင္းရာ မည္သူမျပဳ မိမိမွဳ
လက္ရိွအၿခီအနီတိုင္း နီရာတိုင္းစြာ ကိုယ္လက္ခံထားစြာတိျဖစ္ေတ
ယင္းအထဲမွာ ကိုယ္ကႏွစ္လိုမွဳ မႏွစ္လိုမွဳ ေရာပြန္းထြီးလို ့ရိွနီဖို ့စြာဗ်ာလ္
မႏွစ္လိုေရ အၿခီအနီတိက ရုန္းထြက္ဖို ့ႀကိဳးစားဖို ့လား ယင္အတိုင္း
မႏွစ္လိုမွဳတိကို လက္ခံထားဖို ့လား။
ယၿပီးသနာ
အေခ်ကပင္ လပြန္းနတီရိွခေရ အစြဲေခ်တခု
ေရာင့္ရဲတတ္ျခင္းသည္ ဘ၀၏ အီးျမေသာစမ္းေခ်ာင္းတခုအဆို
တိုးတက္ေရလူငယ္တိအတြက္ ရိွက ကလားကာဆီးတားလိုက္ေတပိုင္မနီလား
ေရာင့္ရဲျခင္းကို နီရာနန္ ့လိုက္ က်င့္ႀကံတတ္ဖို ့ျဖစ္ေတ လံုး၀ႀကီးရမက္တက္ရေမလို ့ဆိုလိုနီျခင္းကားမဟုတ္

ပညာရိွရို ့မည္သည္ မိမိကိုယ္ကို ႏိွမ္ခ်၍ ေျပာဆိုၾကသည္။
မိမိကိုႏိွမ့္ခ်ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး လို ့ဆိုကတ္ေတ ယင္းခ်င့္လည္း
တိုးတက္မွဳ၏ အေႏွာင္အဖြဲ ့တခုျဖစ္ေတ မိမိကိုျမွင့္တင္မွ အျမင့္သို ့ေရာက္လိမ့္ေမ
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဘ၀င္ျမင့္ရေမလို ့ မဆိုလို
မိမိကိုယ္ကို ႏိွမ့္ခ်ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို လူေတာမတိုးေအာင္ ပိတ္ဆုိ ့လိုက္ျခင္းျဖစ္ေတ
မိမိကိုယ္ကို ျမွင့္တင္ဖို ့လိုအပ္ေတ
သို ့ေသာ္ --
ရိုးသားျခင္းသည္ ဘ၀၏ေအာင္ျမင္မွဳကိုအၿမဲ ျမင့္တင္ပီးတတ္သည္အရာပင္--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------


သွ်င္စိုး

Read more...

Sunday, January 11, 2009

ရခိင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ဦးေစာျမေအာင္ကြယ္လန္

ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ဦးေစာျမေအာင္ကြယ္လြန္

1/6/2009

ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒါက္ေစာျမေအာင္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႕ ညေန ၇ နာရီတြင္ လူၾကီးေရာဂါျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ သံလႊင္လမ္း ေနအိမ္၌ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္သြားခဲ့သည္။

ဦးေစာျမေအာင္မွာ ေျမာက္ဦီီးျမိဳ႕ ဇာတိျဖစ္ျပီး ဖခင္ ဦးေစာလွေအာင္ႏွင့္ မိခင္ ေဒၚပန္းစံတို႕၏ သားေထြး ျဖစ္သည္။

ဦေစာျမေအာင္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ န၀တ စစ္အစိုးရမွ ပါတီမ်ားကို ေရႊးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးခဲ့ရာ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မ်ိဳးခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ တဦး ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဥကၠဌ တာ၀န္ကို ေသဆံုးခ်ိန္ထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ န၀တမွ ျပဳလုပ္ေသာ ေရႊးေကာက္ပြဲတြင္ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အေရႊးခံရသည္။

န၀တမွ ေရႊးေကာက္ပြဲ အျပီးတြင္ သူဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မတရား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ႕အားဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ျပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေျမွာက္လာခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ ဦးေစာျမေအာင္သည္ မ်ိဳးခ်စ္ရခိုင္ တဦးျဖစ္ျပီး ေသဆံုးသည့္ အခ်ိန္ထိ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္းစားေရး ၀ါဒကုိ လက္ကိုင္ထားျပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ခ်မ္းသာၾကီးပြားေရးအတြက္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သည္။

ဆရာၾကီး ေဒါက္တာ ေစာျမေအာင္၏ ရုပ္ကလပ္ကို ယေန႕နံနက္ ၁၁ နာရီက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရေ၀းသုႆန္တြင္ မိသျဂိဳလ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆရာၾကီးတြင္ ဇနီး ေဒၚေစာတင္ႏွင့္ သားသမီး ၅ ဦး၊ ေျမး တဦး က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ဆရာၾကီးကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္သြားသျဖင့္ ဆရာၾကီး အတြက္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားပါမက သူ၏ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ ဗမာ အမ်ိဳးသားမ်ား တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ အထူး၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Read more...

Friday, January 9, 2009

လမ္းခုလတ္မွတ္တမ္း


လမ္းခုလတ္မွတ္တမ္း


ေလာကႀကီးမွာ လွပသာယာေရ ဘ၀ေခ်တခုကို တည္ေဆာက္ဖို ့အတြက္ လွပဆန္းသစ္ေတ ရည္မွန္း ခ်က္ေခ် တခုေတာ့ လိုအပ္လိမ့္ေမ။ ျမင့္ျမင့္ကိုႀကံမွ ျမင့္ျမင့္ကိုေရာက္ဖို ့ရည္မွန္ခ်က္ကို ျမင့္ႏိုင္သမွ် ျမင့္နီဖို ့စြာက လြယ္ကူသေလာက္ လက္တြိလုပ္ေဆာင္ရစြာက ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းၿပီးလြယ္ကူလိမ့္ေမမ ဟုတ္။ ျဖစ္ခ်င္စြာကို စိတ္ကူးထဲမွာဘဲ ထားလို ့ကေတာ့ ဇာခါလည္းရုပ္လံုးေပါက္ဖို ့မဟုတ္။ ရည္မွန္း ခ်က္ႀကီးသေလာက္ ပီးဆပ္မွဳက ႀကီးမားဖို ့ စြာဗ်ာလ္။ ေဒေလာကႀကီးမွာ ေအာင္ျမင္သူတိုင္းစြာ တ ေယာက္လည္းအလကား ထိုင္ဗ်ာလ္ရလာစြာမဟိ။ အနာမခံဘဲ အသာစံခ်င္လို ့ဇာေနရာ မွာလည္းရလီ ဖို ့မဟုတ္။ ရည္မွန္ခ်က္ မရွိေရလူစြာ သီနီေရလူနန့္ တူေရလို ့ ေျပာကတ္ေတ။ ႀကီးမားေရ ရည္မွန္ခ်က္ တိထားဗ်ာလ္ ျဖစ္မလာေရခါ ျဖစ္ခ်င္စြာတိျဖစ္ခ်င္စြာ တိျဖစ္လီဖိ ဆိုပ နာဘ၀ကို ရီစံုေမွ်ာ ပလိုက္ေတ ခါ ေနာက္ဆံုးမွာ မျဖစ္ခ်င္စြာတိရာ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ လူဘ၀မွာ အ ရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကိုျဖတ္ ေက်ာ္ကတ္ရေရ။ ကိုယ္ကေဒအရြယ္မွာ ရည္မွန္းခ်က္တမ်ဳိးရိွေက ေနာက္အရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကိုျဖတ္ ေက်ာ္ေရခါ ရည္မွန္းခ်က္တိအမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုေျပာင္းလဲႏိုင္ေရ။ လူဘ၀မွာ လူအမ်ားစုေရ ဘ၀တ ေလွ်ာက္ လံုးမွာ ရည္မွန္းခ်က္ ေျမာက္ျမားစြာကို ထမ္းပိုးရင္း ေလာကႀကီးကိုစြန့္ခြာလားကတ္ေတ။ ေအာင္ျမင္ ေရလူအ မ်ားစုေရ ရည္မွန္းခ်က္ကို တခုတည္းရာ ထားေရလူတိျဖစ္ေတ။ ရည္မွန္းခ်က္ဆို စြာ ရည္မွန္ဖို ့အတြက္မဟုတ္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို ့ျဖစ္ေတ။ တခ်ဳိ ့ကေျပာကတ္ေတ တန္ရာတန္ရာ မွန္းဗ လင္လတ္။ လူလို ့ျဖစ္လာေရ တည္းက ပင္ ၿခီႏွစ္ေခ်ာင္းလက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနန့္ ပခံုးၾကားမွာ ေခါင္းထြက္နီ ကတ္ စြာဗ်ာလ္။ မျဖစ္ႏုိင္ဆိုစြာမရွိဆိုေရပိုင္ မရိွ ႏိုင္ဆိုစြာလည္းမျဖစ္ႏိုင္။ ေယေကေလ့ ရည္မွန္းခ်က္ ဆိုစြာ ကိုနန့္ လိုက္ဖက္ညီဖို ့စြာကို ရီြးခ်ယ္ျခင္းက ဘ၀အ တြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ဖို ့။ ငယ္ရြယ္စဥ္အခါ က အရူးအမူးျဖစ္ခေကလည္း အရြယ္ေရာက္လာေရခါ အျခားတခု ကိုေျပာင္းလဲလားႏိုင္ေရ။ ယင္းအ တြက္နန့္ ရည္မွန္ခ်က္ဆိုစြာ ရြီး ခ်ယ္တတ္ဖို ့လိုေရ။

Read more...

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP