Tuesday, May 5, 2009

ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ ့နယ္ ေရမ်က္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရယကဥကၠဌ ၏မတရားမႈမ်ားေၾကာင္း ေဒသခံရြာသားမ်ား ဒုကၡအၾကီးအက်ယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္နီရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦး၏ရင္ဖြင့္ခ်က္

၂၃.၄.၀၉ ေန႔က မယက အတြင္းေရးမႈး ၊ လ/ထ စိုက္ပ်ိဳးေရးမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းစိန္၊ စနဲ ရဲစခန္းမွဂါတ္စာေရး ဦးစံခင္ ႏွင့္ ရဲသားတစ္ဦး၊ေရမ်က္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရယက ဥကၠဌ ဦးေရႊျမင့္ ၊ ရယက အတြင္းေရးမႈးဦးလွျမင့္၊ ရယက စာေရး ဦးဘလွ တို႔ တစ္စုဟာ ေဒသခံရြာသားမ်ားအေပၚျခိမ္းေျခာက္ျပီးေငြေၾကးေတာင္းခံတဲ့ကိစပါ။ က်ြန္ေတာ္တုိ.ေတာ ရြာ ေတြမွာ လူဦးေရတုိးပြားလာတာနဲ. အိမ္တစ္အိမ္မွာ (၁၀)ေယာက္၊ (၁၅) ေယက္ မသင့္ေတာ္ ယင္းေၾကာင့္ သီးျခားအိမ္ခြဲေဆာက္ၿပီးနီထိုင္ကတ္ပါေရ။အိမ္ေဆာက္တယ္ဆိုေကေလ့ အခုမွ ေဆာက္ ေတအိမ္ေတြမဟုတ္ပါ ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္က ေဆာက္ေတ ၂ အိမ္၊ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က ေဆာက္ေတအိမ္က ၄ အိမ္၊ အိမ္ပိုင္ရွင္တိမွာ


၁။ ဦးစံဖိုး
၂။ ဦးထြန္းတင္
၃။ ဦးေမာင္ဆန္း
၄။ ဦးေက်ာ္စိန္ေခ်
၅။ ဦးေက်ာ္လွေခ်
၆။ ဦးေမာင္ေအးျဖဴ
တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ရယက ဥကၠဌ ကအထက္ေဖာ္ျပပါ အက်င့္ပ်က္ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကေသာ ဦးထြန္းစီန္၊ ဦးစံခင္ နဲ့ေပါင္းျပီးလယ္ယာေျမမွာအိမ္ေဆာက္ထားစြာတိကို အခုဖ်က္ရမယ္မင္းရို ့ဥပေဒ ကုိနားမ လည္လား ေမာက္မာရိုင္းစိုင္စြာေျပာပါေရ ယၿပီးသနာမဖ်က္ခ်င္ေကတစ္အိမ္ကုိ ေငြ (၅၀၀၀၀) က်ပ္စီ ပီးရဖို ့လို ့အတင္းအားဓမၼလာျပီးဆက္ေၾကးေတာင္းခံပါေရ။ သူရို ့က(၂၅.၄.၂၀၀၉) ေန႕႔ေငြပီးပါဆုိျပီးခ်ိန္းထားချပီး တစ္ျခား၇ြာတိမွာဆက္ေၾကးေတာင္းခံနီကတ္ပါေရ။ ယင္ၾကား ထဲကြ်န္ေတာ္က ျမိဳ.ထက္သက္ဆုိင္ရာကို လားတုိင္လိုက္ေတ။ သက္ဆိုင္ရာလည္းဤသို ့မတ ရားမႈကို လစ္လ်ဴရူ ့ ၿပီးေက အခ်င္းခ်င္းေက်လည္ပိုက္ကတ္ေတ။ ရယကဥကၠဌ ႏွင့္အတြင္း ေရးမွဴး ကလည္း ယင္းကိစၥကိုမေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီးွ ခယက ကုိ တုိင္မယ္ဆုိျပီးျခိမ္းေျခာက ္လားပါ သိိေရ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုလားတြင္းေက်းရြာက မပီးလိုက္ရေကေလ့ က်ဴလႊင့္ေက်းရြာမွကိုညီ ေခ် အိမ္အတြက္ (၄၀၀၀) က်ပ္ ၊ ကိုသိန္းေအာင္အိမ္အတြက္ (၂၀၀၀) က်ပ္ႏွင့္ ေတာင္ငူ ေက်းရြာမွ ဦးေအာင္သန္ (၁၅၀၀၀) က်ပ္ စီေပးလိုက္ရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ စနဲမင္းျပင္ေက်းရြာ အုပ္စု ေဘာရဘာရြာမွ ---------------
၁။ ဦးေအာင္ခ်စ္စံ (၁၀၀၀၀) က်ပ္
၂။ ဦးေပ်ာင္ခ်ီးေယ (၁၀၀၀၀)။။
၃။ ဦးသိန္းထြန္း ( ။ ။ )
၄။ ဦးေအာင္သိန္းထြန္း ( ။ ။ )
၅။ ဦးေမာင္ဇံ ( ။ ။ )
၆။ ဦးငျဖဴေအာင္ ( ။ ။ )
၇။ ဦးေမာင္သန္ ( ။ ။ )
၈။ ဦးသာထြန္း (၅၀၀၀) ။ ။
၉။ ဦးသန္းေအာင္ ( ။ ။ ) ။ ။
၁၀။ဦးေအာင္ဘဦး (၁၀၀၀၀) ။ ။
၁၁။ဦးေမာင္ပိန္ဂ်ာ ( ။ ။ ) ။ ။
------------- စီကိုစနဲမင္္္္းျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ရယက ဥကၠဌ ဦးဦးဘေရႊ ႏွင့္ မယက အဖြဲ႕႕႔
ကိုပီးလိုက္ရျပီး ေပါက္ျပင္ေက်းရြာ၊ စနဲမင္းျပင္ေက်းရြာ ႏွင့္ေရခ်မ္းႀကီးေက်းရြာရို ့မွ မပီးလိုက္ ရပါ။ေဒလူတိဇာေၾကာင့္လာေတာင္းလဲလို႔ေလ့လာၾကည့္ေရအခါကၽြန္ေတာ္ရို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ နယ္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားတိကိုအစိုးရကစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္တစ္ဧကကို (၃၀၀၀၀) က်ပ္ စီ ဆိုၿပီး ခ်ီေငြထုပ္ခ်ီပါသည္။ ယင္းခ်င့္က လည္းအမွန္တကယ္ရစြာက (၂၈၀၀၀) က်ပ္ပါ။ ရယကဥက႒ဦးေရႊျမင့္မွ(၂၀၀၀)က်ပ္စီျဖတ္ေတာက္ပါသည္။အဲဒီေခ်းေငြတိကိုလယ္သမားတိကျပန္ဆပ္ၿပီးပါဗ်ာလ္။ ေယေကလဲ့့ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၿမိဳ႔နယ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ မယကအတြင္းေရးမွဴးရို ့က အလြဲသံုးစား လုပ္ထားပါေရ။ အခုအစိုးရကိုျပန္ဆပ္မည့္အခါသူရို ့မွာ ေငြမရွိပါဗ်ာလ္။ ယင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာအဆင့္မွာ အက်င့္ပ်က္နီေရရယကဥကၠဌ ရို ့နန္ ့ေပါင္းၿပီး ဆတ္ေၾကး ေတာင္းခံနီကတ္ေတလိုသိရပါေရ။
ေနာက္ၿပီး ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ရို ့ေရမ်က္ေက်းရြာ အုပ္စုမွာက်ဴလႊင့္ရြာ ႏွင့္ေတာင္ငူရြာရို ့မွာ ကားလမ္းမႀကီးသို႔ဆက္သြယ္ပီးေရရြာအ၀င္လမ္းကို ကားေတြ၀င္ ထြက္လားလာႏိုင္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ စည္ပင္မွေငြသိန္း တစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ခ်ပီးျပီး ျမိဳနယ္စည္ပင္မွ ေက်ာ္လင္းထြန္းကတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာေက်ာက္ကို အနီးအနားမွာရွိေသာေတာင္မွထုတ္ယူေသာအခါရယက ဥကၠဌ ဦးေရႊျမင့္က အုပ္စုအတြင္း ငါ့ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲမလုပ္ရဆိုျပီးတားျမစ္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကို (၂)လၾကာရပ္ ဆိုင္းထားခဲ့ရ သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ ေတာင္သူလယ္သမားတိထံတြင္ တပ ္ရိကၡာအတြက္စပါး၀ယ္ ယူရာမွာ တစ္တင္းကို (၃၀၀၀)က်ပ္ျဖင့္၀ယ္ယူေသာ္လည္း ရယက ဥက႒ဦးေရႊျမင့္က လယ္သမားမ်ားကို တစ္တင္းလွ်င္(၁၂၀၀) က်ပ္ႏႈန္းသာရွင္းပီးပါသည္။
ထို႔အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုလားတြင္းေက်း၇ြာမွာ ေရွးေဟာင္းရြာဦးေစတီပ်က္စီးေနလို႔ ျပဳျပင္ရန္ အုတ္လုပ္တာကို အုတ္လုပ္ေၾကး ဆိုျပီး မယက ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ရယက ဥက႒ ဦးေ၇ႊျမင့္က ေက်းရြာတြင္ေငြ (၂၀၀၀၀)က်ပ္ေကာက္ခံနီပါသိေရ။အခုပိုင္ မတရားမႈ မ်ား ေၾကာင္း ေဒသခံ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား မွာ စိတ္ဆင္းရဲ လူဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ဳိးစံုႏွင္ရင္ဆိုင္ နီရ ေၾကာင္း။

ကုလားတြင္ေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦး

0 comments:

Post a Comment

ေက်းဇူးအထူးတင္ဟိပါရ

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP